Інформація про хід виконання сільського бюджету 
за 12 місяців 2016 року

Доходи бюджету

       За 12 місяців 2016 рік до загального фонду сільського бюджету (без трансфертів) надійшло 1 569,6 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 113,1 відсотка до уточненого плану на період, або додатково надійшло 182,9 тис. грн.
      В порівнянні до 2015 року до сільського бюджету надійшло на 421,2 тис. грн.. більше власних та закріплених доходів.

        З державного бюджету отримано іншої субвенції на утримання закладів освіти та культури в сумі 188,0 тис. грн. (100 % планового обсягу на відповідний період). В 2015 році – 183,9 тис.грн. 

   Як і в попередні звітні періоди основними наповнюючими податками загального фонду нашого сільського бюджету залишаються:
   - орендна плата з юридичних осіб;
   - єдиний податок з с/г товаровиробників, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний ) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

     За звітний рік надійшло:
 - 803,0 тис. грн. орендної плати з юридичних осіб (102,4,0 % до плану), або додатково надійшло 19,0 тис. гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року до сільського бюджету надійшло на 127,9 тис. грн.. більше даного податку.

 - 655,0 тис. грн. єдиного податку з с/г товаровиробників (132,5 %), або додатково надійшло 160,6 тис. гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року до сільського бюджету надійшло на 296,2 тис. грн.. більше даного податку.

    За 12 місяців ці два податки склали 92,8 % дохідної частини загального фонду сільського бюджету. В минулому році – 90,0 %.

   Також за 12 місяців до загального фонду надійшло :
 -   41,8 тис. грн. орендної плати з фізичних осіб (89 %),  або 2,7 % всіх надходжень;   

 -   41,3 тис. грн. єдиного податку з фізичних осіб ( 122,0 %),  або 2,6 % всіх надходжень;            

-    11,0 тис. грн.. акцизного податку (122,9 %)   або 0,7 % надходжень;  
                                  
-     8,7 тис. грн.. земельного податку з юрид. та фізичних осіб (122,9 %)   або 0,6 % надходжень;  

-    8,8тис. грн. інших платежів.  або 0,6 %.


    Основними платниками податків сільського бюджету є: 

 - ТОВ Дукра-агро (за 12 місяців сплатило 1 070,6 тис. грн. різних платежів, що становить 60,9 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

-  ПП Перлина (за 12 місяців сплатило 130,9 тис. грн. різних платежів, що становить 7,4 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

 -  СФГ Кононюка (за 12 місяців сплатило 109,2 тис. грн. різних платежів, що становить 6,2 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

  - СФГ Фіголя (за 12 місяців сплатило 89,6 тис. грн. різних платежів, що становить 5,1 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

- наші фізичні особи –підприємці сплатили єдиного податку 41,3 тис. грн., що становить  2,3 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету

-  сім’я  Ковтюшенків ( за 12 місяців сплатили 33,5 тис. грн. різних платежів, що становить 1,9 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету

    -  ФГ «Роги» та ПП «Роги» (за 12 місяців сплатили 32,4 тис. грн. різних платежів, що становить 1,8 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

 -  СФГ «Антон» (за 12 місяців сплатило 12,7 тис. грн. різних платежів, що становить 0,7 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

-    Мокранський        (за 12 місяців сплатив 6,5 тис. грн. різних платежів, що становить 0,4 % фактичних надходжень загального фонду сільського бюджету ),

  
     
   До спеціального фонду сільського бюджету за 2016 рік надійшло 116,1 тис. грн. власних та закріплених доходів, або 197,7 % уточненого плану.         
       
 З них:
-    Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством склали 30,5 тис. грн. (108,2 % до уточненого плану),


-    Благодійні внески, гранти та дарунки склади 39,5 тис. грн.; (з них продукти харчування 11,7 тис. грн.., предметами довгострокового користування- 25,3 тис.грн.,дровами 2,5 тис.грн.) 

-    Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів – 13,2 тис. грн.,

-    цільові фонди – 32,3 тис. грн. (107,3 %). З них кошти самооподаткування склали 17300 грн., Прат МТС  сплатив 15 000 грн.

 

     

Видатки бюджету

    Видаткова частина загального фонду сільського бюджету (з трансфертними платежами) виконана за 12 місяців 2016 року  в обсязі 1 468,1 тис. грн.., що становить 98,1  відсотка до уточнених бюджетних призначень на відповідний період.
    Економія коштів  або залишки коштів склали 289,5 тис. рн..

     На фінансування першочергових та захищених статей бюджету спрямовано 1 045,4 тис. грн.., або 71,2 %  касових видатків. В тому числі витрачено:
-    на виплату заробітної плати з нарахуваннями 955,0 тис. грн.., (65,0 % видатків загального фонду)
-    оплата енергоносіїв та послуги зв’язку – 49,2 тис. грн.. (3,4 % видатків загального фонду)
-    на придбання продуктів харчування – 41,2 тис. грн.., (2,8 % видатків загального фонду)

Сільським бюджетом повністю забезпечено виплати по даних статтях бюджету.

       На утримання  органів місцевого самоврядування за 12 місяців витрачено 541,1 тис. грн.., або 36,9 % до касових видатків загального фонду сільського бюджету,
  на дошкільну установу витрачено відповідно 480,6 тис. грн..,або 32,7 % ,
  на заклади культури відповідно 190,9 тис. грн.., або 13,0 %, 
  на благоустрій – 100,9 тис. грн.., або 6,9 %,
  на заходи із позашкільної роботи з дітьми (придбання путівок) – 15,0 тис. грн.., або 1,0%,
  на інші видатки на соціальний захист населення – 25,5 тис. грн.., або 1,7 %.
  На інші субвенції – 99,9 тис. грн.. або 6,8 %,
  На організацію та проведення громадських робіт – 8,3 тис. грн.. або  0,6 %,
  на інші видатки (проведення свят) 5,9 тис. грн.., або  0,4 %.


     Витрати
     По органах місцевого самоврядування:
Придбали 6 металопластикових вікон на суму 17360 грн.


    По дошкільні установі:
на поточний ремонт    25139
придбали 40 комплектів дитячої постелі    7400
                Пилосос і бледер    8750
                тюль    5368
                 Виробничий стіл, стільці    7576
                Дитячі ігрові куточки    6540
Разом    60773

 

        По закладах культури :
На ремонт більярдної витратили – 27472 грн.
Придбали 2 металевих дверей з вікнами на суму 15500 грн.

 


           На інші видатки на соціальний захист населення витрачено 25500 грн.
        Разом
воінам-інтерн.    мат.допомога    1500
ліквідаторам аварії на ЧАЕС    мат.допомога    2000
Ратіані Гіоргі Валерійович      мат.доп.учаснику АТО    1500
Космина Анатолій Валерійович     мат.доп.учаснику АТО    500
Комісаренко Л.Л.     мат.доп.учаснику АТО    500
Музиченко Сергій Вікторович     мат.доп.учаснику АТО    500
Чміль Микола Леонідович     мат.доп.учаснику АТО    500
Юрченко Євген Олександрович     мат.доп.учаснику АТО    500
 мат.доп.учаснику АТО         4000
Рукомойнікові Людмилі Сергіївні.    на лікування    3000
Пономар Галина Анатоліївна    на лікування    2000
Музиченко Надія Захарівна    на лікування    2000
Велетнюк Андрію Платоновичу    на лікування    2000
Чорній Зінаїді Петрівні    на лікування    2000
Товстоніс Людмилі Іванівні    на лікування    1000
Додонов Віктор Валентинович    на лікування    2000
          
Калечян Ніна Альбертівна    м/д багатод.сімї, одинокі матері    1000
          
Забарі Оксані Володимирівні    на поховання    1000
Німерич Валентині Сергіївні    на поховання    1000
Ратіані Валерію Нодаровичу    на поховання    1000

 
 За звітний період придбали 5 путівок в позаміський оздоровчий заклад «Дивокрай». Згідно рішення комісії по соціальному страхуванню були оздоровлені  діти учасників АТО та малозабезпечених сімей:

Черних Віка Вікторівна
Бондаренко Артем Сергійович
Калечян Марія Ігорівна
Мальована Валентина Юріївна
Гергель Артем Миколайович

По благоустрою :
      Співпрацювали з РЦЗ щодо фінансування організації громадських робіт.
На умовах 50 на 50% .  Працює група по благоустрою в штаті 1 особа.
  На організацію та проведення громадських робіт витрачено 13,2 тис. грн. спец .фонду.


  Крім того за рік витратили на придбання
    3-й квартал    6 місяців    Разом
Бензину     6615    5250    15090
Прожектори    8 шт.    3925        3925
Лампи, таймер часу, свільники        3331    11470
Запчастини на ремонт вул..освітлення        1435    4622
госптовари на ремонт соцсфери    4447    1238    5685
Квіти для озеленення        320    320
Послуги грейдера        10080    10080
Ремонт вул...освітлення силами РЕМ        792    792
Суміш для благоустрою дороги на сільському кладовищі протяжністю  50 метрів            6190
Ігровий дитячий                     майданчик            57300
Разом            115280


      За 16 рік ми надали субвенції:
                                                                                                                            гривень
    Назва програми    призначення    Разом.
Районна програма "Турбота"     -19426 грн.    На пільговий проїзд      17773
    на виплату компенс.непрац.фізособам, які надають соцпослуги    1653
Районна компексна програма щодо медичного, соціального забезпечення учасників АТО, соціального захисту членів їх сімей…   -644 грн.    харчування дітей учасників АТО    644
Програма розвитку загальної середньої освіти Маньківського району на 2008-2017 роки.  - 67388    Оплата послуг за інтернет     1920
    Харчування дітей 1-4 класів     43713
    харчування дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей     6747
    На придбання госптоварів Рогівською с/школою    15000
Районна комплексна програма «Здоров’я населення Маньківщини  - 9000 грн.    На придбання медикаментів ФАП    6000
    На придбання медикаментів райлікарнею    3000
Комплексна програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території району, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2016 – 2020 рр.    На покращення матеріального забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту    1000
Програма матеріального забезпечення та ремонту приміщення Маньківського РВК    2190
Програма створення офіційного ВЕБ- сайту     Послуги інформатизації     250
Разом                                                                                                 99898

 


     Видаткова частина спеціального фонду сільського бюджету  виконана за 2016 рік  в обсязі 283,7 тис. грн., що становить 79,8  відсотка до уточнених бюджетних призначень на відповідний період.
    
 З предметів довгострокового користування придбали лише ноутбук та принтер для с/ради – 14985 грн. 

    На придбання продуктів харчування витрачено 46,5 тис. грн. спеціального фонду сільського бюджету,
     
       Благодійні внески продуктами харчування склали 11,7 грн.,іншими енергоносіями – 2500 грн., а також предметами довгострокового користування – 25306 грн. (настільний футбол 2500 грн., більярдний стіл 16461 грн., аерохокей 6345 грн.). 
   
      
      На розробку схем та проектних рішень масового застосування витрачено 96,9 тис. грн. в тому числі виготовлена геодезія населеного пункту  - 47 тис. грн..

     


Кошти різних джерел
Спонсорська допомога , усна домовленість з товаровиробниками та підприємцями


ТОВ « Лімагрейн» -– 150000,00
заміна 23 вікон та вхідних дверей в Рогівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ТОВ « ДУКРАагро»  293167,00 в тому числі:

водопровід -  160403,00 

Оплата робіт поточних ремонтів  об’єктів соціальної інфраструктури
 ДНЗ « Барвінок» -38889,00
Встановлення  металевої огорожі протяжністю 70 метрів 

 Рогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 26032,00
 БК -  20633,00
прогортання снігу – 25200,00 
проведення свят, надання транспортних послуг – 22010,00

СФГ « Фіголя», СФГ « Кононюка» - 36846,00 із них  благоустрій населеного пункту- 6848,00 
поточний ремонт школи- 29998,00

ПП « Роги» вивіз сміття до сміттєзвалища -  8750,00
Спонсорська допомога на придбання сценічних костюмів новоствореному жіночому колективі – 6000 гривень

ПП « Перлина» придбання новорічних подарунків – 7400,00

ПП Ковтюшенко І.Я поточний ремонт школи
 ( придбання фарби, будматеріалів) – 7500,00

ФОП Ременюк В.Д придбання новорічних прикрас- 500,00

ФОП Кошман В.М.придбання новорічних прикрас – 1000,00


Разом – 505163,00


Всього: 1004857,00


У 2016 році на території населеного пункту проводили масові заходи а саме:
Святкування 8 березня, 9 травня, на зелену неділю відбувся районний захід виступ художніх аматорських колективів населених пунктів району, Івана Купала,  День захисника України, Новорічні та різдвяні свята, змагання з волейболу на кубок села спонсорами виступили СФГ « Фіголя», « Кононюка», ПП Ковтюшенко                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Приймали участь у святкуванні  районних заходів День Незалежності, найспортивніше село ,  зайняли 2 місце у кубку по волейболу Маньківського району
 На протязі 2016 року неодноразово проводили збір продуктів харчування та коштів для учасників АТО.
За ініціативи Лісовець М.  С. у сільському будинку культури створено  жіноча група з фітнесу, в якій займаються 18 жительок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 333/VІ

 

від  31 січня  2015 року

Про сільський бюджет на 2015 рік

   Відповідно до  статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1  статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів на 2015 рік  в сумі 1192760 грн.

    У складі доходів сільського бюджету врахувати:

- обсяг субвенції з районного бюджету на утримання установ освіти та культури сумі 183971 грн.;

   Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 972789 грн, спеціального фонду в сумі 36000 грн.

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  сільського бюджету  на 2015 рік в сумі  1192760 грн., в тому числі  обсяг  видатків загального фонду бюджету  в сумі 1156760 грн, та видатків спеціального фонду - 36000 грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів        ( додаток 2 ) та головними розпорядниками коштів ( додаток 3 ).

     Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

      у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд та субвенцію, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого органу, погодженим з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів сільської ради у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

    забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого  бюджету на:

    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

     видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 4864 грн.

4. Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2015 рік:

       трансферти, що надходять до сільського бюджету по загальному фонду:

  • субвенція з районного бюджету у сумі 183971 грн.

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію державних програм на загальну суму 6500 грн. (додаток 7)»

7. Затвердити перелік  захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

       оплата праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню;

       поточні трансферти місцевим бюджетам.  

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності отримувати позику на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, повязаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , які в обовязковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

10.Додатки № 1-7 цього  рішення є його невід’ємною  частиною. 

                  Сільський голова                                В.А.Івасюк