РОГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ№ 34–2/VІІ

 

 

від 26 червня 2020 року

 

Про затвердження містобудівної

документації «План зонування території

села Роги Маньківського району Черкаської області »

 

            Розглянувши документації  план зонування території  села Роги Маньківського району Черкаської області,  розроблену  ТОВ « Український науково – проектний інститут цивільного будівництва», відповідно до статей 19, 144 Конституції України статей 16, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 25, 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищення його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити містобудівну документацію «План зонування території села Роги Маньківського району Черкаської області».

 

 2.Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Рогівської сільської ради.

 

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань соціально-культурного розвитку, екології, раціонального природокористування /Ковпатюк С.В./.

 

Сільський голова                                                          Валерій  ІВАСЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ№ 34–3/VІІ

 

 

від 26 червня 2020 року

 

 Про затвердження технічної документації

 з нормативної грошової оцінки земель

с. Роги Рогівської сільської ради

Маньківського району Черкаської області

 

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Роги Рогівської сільської ради Маньківського району Черкаської області, розроблену Державним підприємством « Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Мінагрополітики від 25.11.2016 р. №489 «Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», сільська  рада

В И Р І Ш И Л А :

 1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Роги Рогівської сільської ради Маньківського району Черкаської області, розроблену Державним підприємством « Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою».

2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель с. Роги  в розмірі 43,62 грн/м.кв.

3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель з 01.01.20201 року.

4. Визнати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021  року рішення Рогівської  сільської ради від  18 липня 2012 року № 15-10/VI  « Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Роги».

5. Офіційно оприлюднити прийняте рішення до 15 липня 2020 року на веб - сайті сільської ради.

 

Сільський голова                                              Валерій ІВАСЮК