РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     

                            РІШЕННЯ № 10-4/VII               

  від 23 грудня  2016 року                

  

 Про сільський бюджет на 2017 рік

 

   Відповідно до  статей 72 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Визначити на 2017 рік:

 - доходи сільського бюджету у  сумі 1 813, 750 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 765, 453 тис. грн., доходи спеціального фонду 48, 297 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

  - видатки сільського бюджету у  сумі 1 813, 750 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 765, 453 тис. грн., видатки спеціального фонду 48, 297 тис. грн.

 

    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 1 813, 750 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 765 ,453 тис. грн. та спеціального фонду 48, 297 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

     3. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 30, 700 тис. грн.

 

     4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі  13, 054 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

   

  5. Затвердити перелік  захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

       оплата праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню;

       поточні трансферти місцевим бюджетам.  

 

   6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  128, 351 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розмірі мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

       

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69  та 71 Бюджетного кодексу України.

 

           10. У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету, включаючи додаткові дотації та субвенції,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

 

   11. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими 

коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

     

 

 12 . Додатки 1, 2, 3, 4, 6 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

      13. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, бюджету і фінансів сільської ради

 (Кононюк І.В.).

 

 

 

                   Сільський голова                                                                                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   

                                          РІШЕННЯ № 12-2/VII               

  від 20 січня  2017 року                

  

 

 Про внесення змін до рішення сільської ради

 від 23.12.2016  № 10-4/VII               

„Про сільський бюджет на 2017 рік ”

 

 

   Відповідно до  статті 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

                                            

                                 В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 10-4/VII „Про сільський бюджет на 2017 рік ”:

 

  1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

      « 1.  Визначити на 2017 рік :

     - доходи сільського бюджету у  сумі 1 813, 750 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 765, 453 тис. грн., доходи спеціального фонду 48, 297 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

  - видатки сільського бюджету у  сумі 2 076,854 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 965,812 тис. грн., видатки спеціального фонду 111, 042 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 54, 070 тис. грн.;

 

          - профіцит загального фонду  сільського бюджету в сумі  54, 070 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

        - дефіцит сільського бюджету у сумі  263, 104 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду в сумі 200, 359 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що склався на 01.01.2017 року та дефіцит спеціального фонду в сумі 62, 745 тис. грн.  джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду           ( бюджету розвитку) в сумі 54, 070 тис. грн., а також вільний залишок коштів спеціального фонду, що склався на 01.01.2017 року. в сумі 8, 675 тис. грн.., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

 

 

          1.2. Пункт 2 викласти в новій редакції:

   «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 2 076,854 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1 965,812 тис. грн., видатки спеціального фонду 111,042 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 54, 070 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.»

 

        1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

   «4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі  74, 443 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.»

    

        1.4. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 54, 070 тис. грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

 

        1.5. Пункт 6 викласти в новій редакції:

    «6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 278, 446 тис. гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

 

       2. Пункти 5-12 вважати пунктами 6-13 .

 

       3. Додатки №№ 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції .

 

       4. Додатки №№ 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

       5. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, бюджету і фінансів сільської ради (Кононюк І.В.).

 

 

 

  

 

           Сільський голова                                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   

                                          РІШЕННЯ № 14-2/VII               

  від 21 червня  2017 року                

  

 

 Про внесення змін до рішення сільської ради

 від 23.12.2016  № 10-4/VII               

„Про сільський бюджет на 2017 рік ”

 

 

   Відповідно до  статті 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

                                            

                                 В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 10-4/VII „Про сільський бюджет на 2017 рік ” (зі змінами):

 

  1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

  «1.   Визначити на 2017 рік :

     - доходи сільського бюджету у  сумі 1 954, 750 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 906, 453 тис. грн., доходи спеціального фонду 48, 297 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

  - видатки сільського бюджету у  сумі 2 217,854 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2 106,812 тис. грн., видатки спеціального фонду 111, 042 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 54, 070 тис. грн.;

 

  - профіцит загального фонду  сільського бюджету в сумі  54, 070 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

 - дефіцит сільського бюджету у сумі  263, 104 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду в сумі 200, 359 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що склався на 01.01.2017 року та дефіцит спеціального фонду в сумі 62 745 тис. грн.  джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду           ( бюджету розвитку) в сумі 54, 070 тис. грн., а також вільний залишок коштів спеціального фонду, що склався на 01.01.2017 року. в сумі 8, 675 тис. грн.., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

 

    

          1.2. Пункт 2 викласти в новій редакції:

   «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 2 217,854 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2 106,812 тис. грн., видатки спеціального фонду 111,042 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 54, 070 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.»

 

       1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

   «4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі  78, 943 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.»

    

       1.4. Пункт 7 викласти в новій редакції:

  «7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 402, 365 тис. гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 

         2. Додатки 1, 3, 4,  6 викласти в новій редакції .

 

         3. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

      4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, бюджету і фінансів сільської ради ( Кононюк І.В.).

 

 

 

 

  

 

           Сільський голова                                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                  

                                          РІШЕННЯ № 16-2/VII               

  від 06 жовтня  2017 року                

  

 

 Про внесення змін до рішення сільської ради

 від 23.12.2016  № 10-4/VII               

„Про сільський бюджет на 2017 рік ”

 

 

   Відповідно до  статті 72. 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

                                            

                                 В И Р І Ш И Л А :

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 10-4/VII „Про сільський бюджет на 2017 рік ” (зі змінами):

 

  1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

    «1.   Визначити на 2017 рік :

     - доходи сільського бюджету у  сумі 2 009, 165 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 960, 168 тис. грн., доходи спеціального фонду 48, 997 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

 

    - видатки сільського бюджету у  сумі 2 272, 269 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2 152, 637 тис. грн., видатки спеціального фонду 119, 632 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 61, 960 тис. грн.;

 

    - профіцит загального фонду  сільського бюджету в сумі  61, 960 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), згідно з додатком № 2 до цього рішення;

 

     - дефіцит сільського бюджету у сумі  263, 104 тис. грн., в тому числі дефіцит загального фонду в сумі 192, 469 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що склався на 01.01.2017 року та дефіцит спеціального фонду в сумі 70, 635 тис. грн.  джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду           ( бюджету розвитку) в сумі 61, 960 тис. грн., а також вільний залишок коштів спеціального фонду, що склався на 01.01.2017 року. в сумі 8, 675 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.»

 

 

          1.2. Пункт 2 викласти в новій редакції:

     « 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 2 272, 269 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2 152, 637 тис. грн., видатки спеціального фонду 119, 632 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 61, 960 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення.»

 

           1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

   «4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі  116, 658 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.»

 

           1.4. Пункт 5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 61, 960 тис. грн., згідно з додатком № 5 до цього рішення.»

 

          1.5. Пункт 7 викласти в новій редакції:

  «7.  Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі 413, 030 тис. гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.»

 

 

         2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції .

 

         3. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

      4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, бюджету і фінансів сільської ради (Кононюк І.В.).

 

 

 

 

  

 

           Сільський голова                                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 15-2/VІІ

 

від  14 липня  2017 року

 

Про плату за землю  на 2018 рік

 

   Відповідно    статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” та статтей 6, 21 Закону України « Про плату за землю», п.284.1 статті 284 Податкового кодексу  України сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити ставки орендної плати за землю на 2018 рік:

 

1.1 За землі сільськогосподарського призначення для товаровиробників та підприємців  в розмірі 4,5 відсотка відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

1.2 За землі несільськогосподарського призначення для товаровиробників та підприємців в розмірі 8 відсотка відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

 

1.3 За землі комерційного призначення в розмірі 12 відсотків відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

 

1.4Затвердити ставки орендної плати за водне плесо в межах населеного пункту 

в розмірі 3 відсотка  за 1 га.

 

Встановити з 01.01.2018 р. ставки  по земельному податку в розмірі:

 

2.1Для земель сільськогосподарського призначення нормативно грошову оцінку яких проведено в розмірі 0,3 відстока від цієї нормативно грошової оцінки.

 

2.2Для земель несільськогосподарського призначення нормативно грошову оцінку яких проведено в розмірі 1% відсоток від цієї нормативно грошової оцінки.

 

 

2.3  Для земельних ділянок розташованих за межами  населеного пункту для громадян села нормативно грошову оцінку яких не проведено  в розмірі 1 відсотка,що становить 409 грн. за 1 га.

 

3.Встановити з 01.01.2018 року пільги по сплаті земельного податку для об’єктів соціальної інфраструктури: сільський ФАП, Будинок культури,

ДНЗ « Барвінок», Рогівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  адмінбудинок.

 

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань

планування бюджету і фінансів (Кононюк І.В.)

 

 

 

Сільський голова             (оригінал підписано )                            В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №15 –3/VІІ

 

від  14 липня  2017 року

 

Про податок на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки

 

         З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10.3 статті 10 Податкового кодексу України сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити з 01.01.2018 р. ставку податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток:

а)  для фізичних осіб:

  - для квартири/ квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 60 кв.метрів- 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

- для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв.метрів- 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

- для різних об’єктів житлової нерухості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких перевищує 180 кв.метрів - 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

б) для юридичних осіб – 1,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

2.Встановити з 01.01.2018 р. ставку податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/ об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток:

а) для юридичних осіб – 1,5 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

б) для фізичних осіб - 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

 

2.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

планування бюджету і фінансів (Кононюк І.В.

 

 

 

Сільський голова           ( оригінал підписано)                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 15-4/УІІ  

 

від 14 липня  2017   року                                

 

Про встановлення ставок

 єдиного податку на 2018 рік

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 ст. 69 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А  :

 

      1. Встановити з 01.01.2018 року на території Рогівської сільської ради наступні ставки єдиного податку :

 

1.1.Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

1.2.1 Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму  встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 2);

1.2.2 Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 3).

1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1.3.1.  3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

1.3.2. 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

1.3.3. Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 4 відсотки.

1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

— до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку).

1.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 1.3 цього рішення:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

—  до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

 

Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів (Кононюк І.В.).

     Сільський голова (оригінал підписано)                                              В.А.Івасюк

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 331/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про звіт по виконанню

сільського бюджету за 2014 рік

 

   Заслухавши звіт сільського голови  про виконання сільського бюджету за 2014  рік,слід відзначити,що за звітний період до бюджету сільської рад надійшло 901,5 тис. грн. власних та закріплених доходів, що становить 106,3 відсотка до річного уточненого плану.

   В складі доходів загального фонду до сільського бюджету надійшло:

 - 282,2 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб (115 % до плану),

 - 558,1 тис. грн. орендної плати з юридичних осіб (101 %),

 -   30,6 тис. грн. орендної плати з фізичних осіб (153 %), 

 -   18,6 тис. грн. фіксованого сільськогосподарського податку (97,3 %)

 -   12,0 тис. грн. інших платежів.

    З державного бюджету отримано 322,7 тис. грн. дотації вирівнювання (100 % річного планового обсягу)

 

   До спеціального фонду сільського бюджету за 2014 рік надійшло 80,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, або 97 % річного уточненого плану.        

        З них:

 • власні надходження бюджетних установ  - 21,1 тис. грн. (104 %),
 • цільові фонди – 15,0 тис. грн. (70 %),
 • єдиний податок з фізичних осіб -41,5 тис. грн. (105 %)
 • збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 1,5 тис. грн..(354 %).

     З державного бюджету отримано субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в розмірі 4,9 тис. грн. (19% річного уточненого плану).

    

Видатки бюджету

 

    Видаткова частина загального фонду сільського бюджету (з трансфертними платежами),

з урахуванням заборгованості яка склалась станом на 01.01.2015 року, виконана за 2014 рік в обсязі 1153,8 тис. грн., що становить 86,5  відсотка до уточнених бюджетних призначень.

Економія коштів склала 212,6 тис. грн.

     На фінансування першочергових та захищених статей бюджету спрямовано 975,7 тис. грн.,або 84 %  касових видатків. В тому числі витрачено:

 • на виплату заробітної плати з нарахуваннями 844,0 тис. грн., (73 % видатків загального фонду)
 • на придбання продуктів харчування – 60,0 тис. грн., (5 % видатків загального фонду)
 • оплата енергоносіїв та послуги зв’язку – 71,7 тис. грн. (6 % видатків загального фонду)

       Сільським бюджетом повністю забезпечено виплати по даних статтях бюджету.

 

       На утримання дошкільної установи, з урахуванням заборгованості яка склалась станом на 01.01.2015 року витрачено 433,2 тис. грн.,або 87 % до уточнених річних призначень, на заклади культури відповідно 173,3 тис. грн., або 68 %, на органи місцевого самоврядування – 456,2 тис. грн., або 94 %.

 

       Станом на 01.01.2015 маємо кредиторську заборгованість за отримані матеріальні цінності та надані послуги по загальному фонду в сумі 32,2 тис. грн., по спеціальному – 5,8 тис. грн. Разом   38,0 тис. грн.

 

   Згідно пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  звіт по виконанню  сільського бюджету за 2014 рік по доходах загального фонду в сумі  1224163   грн. по видатках 1153000 грн. по доходах спеціального фонду в сумі 84926  грн. по видатках спеціального фонду в сумі    52300  грн. Виконання плану становить 106,3 відсотки.

 

 

Сільський голова                             В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 333/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

 

Про сільський бюджет на 2015 рік

 

   Відповідно до  статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1  статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів на 2015 рік  в сумі 1192760 грн.

    У складі доходів сільського бюджету врахувати:

- обсяг субвенції з районного бюджету на утримання установ освіти та культури сумі 183971 грн.;

 

   Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 972789 грн, спеціального фонду в сумі 36000 грн.

 

 2. Затвердити загальний обсяг видатків  сільського бюджету  на 2015 рік в сумі  1192760 грн., в тому числі  обсяг  видатків загального фонду бюджету  в сумі 1156760 грн, та видатків спеціального фонду - 36000 грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів        ( додаток 2 ) та головними розпорядниками коштів ( додаток 3 ).

 

 

     Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

      у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, включаючи резервний фонд та субвенцію, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальними фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого органу, погодженим з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів сільської ради у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

    забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого  бюджету на:

    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

     видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 4864 грн.

 

4. Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2015 рік:

       трансферти, що надходять до сільського бюджету по загальному фонду:

 • субвенція з районного бюджету у сумі 183971 грн.

 

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5) фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

6. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію державних програм на загальну суму 6500 грн. (додаток 7)»

 

7. Затвердити перелік  захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

       оплата праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню;

       поточні трансферти місцевим бюджетам.  

 

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

9. Доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності отримувати позику на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, повязаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , які в обовязковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

 

10.Додатки № 1-7 цього  рішення є його невід’ємною  частиною. 

 

 

                  Сільський голова                                В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 33-4/VI

  від 31 січня  2015 року                

  

 Про внесення змін до рішення сільської

 ради від 31.01.2015 № 33-3/VI

„Про сільський бюджет на 2015 рік ”

 

   Відповідно до  статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1  статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від від 31.01.2015 № 33-3/VI „Про сільський бюджет на 2015 рік ”

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції:

„2. Затвердити загальний обсяг видатків  сільського бюджету  на 2015 рік в сумі  1513268 грн., в тому числі  обсяг  видатків загального фонду бюджету  в сумі 1425742 грн, та видатків спеціального фонду - 87526 грн.  за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів        ( додаток 2 ) та головними розпорядниками коштів ( додаток 3 ). ”

 

1.2.рішення доповнити пунктом 3 слідуючого змісту:

„ 3. Установити дефіцит сільського бюджету у сумі 231004 грн. у тому числі:

- загального фонду у сумі 268982 грн.  джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2015 року;

- спеціального фонду у сумі 51526 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 45599 грн., джерелом покриття якого залишок бюджетних коштів на 01.01.2015 року. (додаток 7) ”

    Відповідно пункти 3-10 вважати пунктами 4-11.

 

 1.3. Додатки 2-3,5 викласти в новій редакції та доповнити додатком 7.   

 

2. Додатки № 1-7 цього  рішення є його невід’ємною  частиною. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів (Перникоза В.Б.)

                  Сільський голова                                В.А.Івасюк

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 33–10/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про плату за землю  на 2015 рік

 

   Відповідно    статті 26 Закону  України  „Про місцеве самоврядування  в Україні ” та статтей 6, 21 Закону України « Про плату за землю», п.284.1 статті 284 Податкового кодексу  України сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити ставки орендної плати за землю на 2015 рік:

 

1.1 За землі сільськогосподарського призначення для товаровиробників  в розмірі 4,5 відсотка відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

1.2 За землі несільськогосподарського призначення для товаровиробників в розмірі 4,5 відсотка відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

 

1.3 За землі комерційного призначення в розмірі 12 відсотків відсотка від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

 

 

1.4Затвердити ставки орендної плати за водне плесо в розмірі 350 за 1 га.

 

 1. Встановити з 01.01.2015 р. ставки  по земельному податку в розмірі:

 

2.1Для земель сільськогосподарського призначення нормативно грошову оцінку яких поведено в розмірі 0,1%  від цієї нормативно грошової оцінки.

 

2.2Для земель несільськогосподарського призначення нормативно грошову оцінку яких поведено в розмірі 1%  від цієї нормативно грошової оцінки.

 

 

2.3  Для земельних ділянок розташованих за межами  населеного пункту нормативно грошову оцінку яких не проведено  в розмірі 150 грн. за 1 га.

 

3.Встановити з 01.01.2015 року пільги по сплаті земельного податку для об’єктів соціальної інфраструктури: сільський ФАП, Будинок культури,

ДНЗ « Барвінок», Рогівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,адмінбудинок.

 

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

 

Сільський голова                                      В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 33–9/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про податок на нерухоме майно

відмінне від земельної ділянки

 

         З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10.3 статті 10 Податкового кодексу України сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити з 01.01.2015 р. ставку податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/ об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток:

а)  для фізичних осіб:

  - для квартири/ квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 60 кв.метрів- 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

- для житлового будинку/ будинків незалежно від їх кількості загальна площа яких перевищує 120 кв.метрів- 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

- для різних об’єктів житлової нерухості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток) загальна площа яких перевищує 180 кв.метрів - 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

б) для юридичних осіб - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

2.Встановити з 01.01.2015 р. ставку податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки за 1 кв.м. загальної площі об’єкта/ об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток:

а) для юридичних осіб - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

б) для фізичних осіб - 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового )року;

 

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 14.10.2013р.    № 25-4/УІ «Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки»

 

 

4. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

 

 

Сільський  голова                                        В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 335/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про скасування збору за провадження

деяких видів підприємницької діяльності

 

         Відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10.1 та пункту 10.2 статті 10  « Про внесення змін до Податкового кодексу» та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Виключити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності з переліку встановлених сільською радю податків та зборів

 

 

2.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

 

Сільський голова                                      В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 33–6/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

 Про встановлення ставки

єдиного податку на 2016 рік

 

         З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», закону України про внесення змін до  Податкового кодексу України та деяких виконавчих актів України щодо податкової реформи» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити з 01.01.2016 року с тавки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців   а саме:

 

 1. Перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та /або проводять господарську діяльність з надання податкових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 

 1. Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових , платникам єдиного податку та / або населенню, виробництво та / або продаж товарів, діяльність у сфері  ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

                не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

                перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не

                перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

2.Додатки № 1,2 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

3.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

Сільський голова                                      В.А.Івасюк

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 337/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про встановлення транспортного податку

 

 З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити з 01.01.2015 року транспортний податок у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який викоритовуєстья до 5 років і має об’єм двигуна понад 3000 куб.см.

 

2.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

 

Сільський голова                                      В.А.Івасюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRGERB

РОГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 338/VІ

 

від  31 січня  2015 року

 

Про встановлення акцизного податку

з роздрібного продажу підакцизних товарів

 

         З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого самоврядування, відповідно пункту 24 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», пп.215.3.10, 515.3  статті 215 Податкового кодексу України  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити з 01.01.2015 року акцизний податок для підакцизних товарів реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі у розмірі 5 відсотків від вартості ( з податком на додану вартість).

 

2.Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів ( Перникоза В.Б.).

 

 

Сільський голова                                      В.А.Івасюк